แบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

คลิ๊กดาวน์โหลด

แบบ 7127 (แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ)

แบบกรอกข้อมูล จ่ายตรง แบบ 1

แบบกรอกข้อมูล จ่ายตรง แบบที่ 2

 

Advertisements