ผู้แทน สพฐ. กคศ.และเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ตรวจสนามสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

4124
๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายพีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. นายไพบูลย์ อินทร์งาม ผู้แทนจาก กคศ.   และนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต ๓๑ จากเขตตรวจราชการที่ ๑๔      ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่บุรีรัมย์   โดยมี นายสมศักดิ์ ชอบทำดี  ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  และผอ.เขตพื้นที่การศึกษาใน จ.บุรีรัมย์ต้อนรับ

Advertisements

แบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

คลิ๊กดาวน์โหลด

แบบ 7127 (แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ)

แบบกรอกข้อมูล จ่ายตรง แบบ 1

แบบกรอกข้อมูล จ่ายตรง แบบที่ 2

 

กศจ.บุรีรัมย์ สอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

40253 ธันวาคม 2559 กศจ.บุรีรัมย์ ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งในโรงเรียนที่มีอัตราว่าง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 จำนวน 34 อัตรา โดยยึดแนวปฏิบัติของ สพฐ. ในการกำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ยุติธรรมทุกขั้นตอน

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด กล่าวว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรการในการกำกับดูแลการสอบครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยยึดแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  ห้ามไม่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดติวข้อสอบ  การแต่งกายของผู้เข้าสอบซึ่งห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆเข้าในห้องสอบ รวมทั้งได้มีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการกำกับห้องสอบทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน ซึ่งมั่นใจว่าการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาในครั้งนี้จะดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแน่นอน